การนำทาง หรือ การค้นหาเส้นทาง บน แอนดรอยด์

การนำทาง หรือ การค้นหาเส้นทาง บน แอนดรอยด์ เป้นตัวอย่างการ route direction ระหว่าง จุด marker บน map Android ก่อนอื่นต้องขอ ชอบคุณ ตุณเอก https://www.facebook.com/Akexorcist/ ที่สร้าง library ดีๆ ที่ทำให้การ Routing map ง่ายมาก มาสเตอร์ ขออนุญาติ เผยแพร์ Library ของคุณเอก นะครับ

เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องติดตั่ง Library ก่อน ไปที่ build.gradle ก่อน

และ เพิ่ม

และ compile ส่ิงนี่เข้าไป compile ‘com.akexorcist:google.directionlibrary:1.0.5’

กลับมาที่ Class ใ้ห้ Implement DirectionCallback

9

ตัว Studio จะขอ Impliment Method 2 ตัวนี่

ทีี method onDirectionSuccesss และ onDirectionFailure ให้เพิ่มคำสังแบบนี่เข้าไป

สำคัญที่สุดเราต้องไปสร้าง ServerKey ด้วยนะครับ

ref:http://androidthai.in.th/index.php/android-article/16-drawing-driving-route-directions-between-two-locations-using-google-directions-in-google-map-android-api-v2